Brandtekniska beräkningar

Det är projektets karaktär som avgör vilken dimensioneringsmetod som är lämplig.

Vi använder oss gärna av analytisk dimensionering som verktyg i de fall det kan leda till kostnadsbesparingar eller funktionella vinster i projektet. I vissa fall kräver även byggnadens/lokalernas utformning att delar av brandskyddet verifieras analytiskt.

Vi erbjuder analytisk dimensionering inom en rad olika områden varav nedan är några.

  • Br0-analyser
  • Ventilationstekniskt brandskydd (Fläkt i drift)
  • Rökfyllnadsberäkningar
  • Utrymningsanalyser
  • Bärverksanalyser
  • Brandgasventilation i hisschakt, hallbyggnader m.m.
  • Strålningsberäkningar


Har ni frågor om brandtekniska beräkningar så är ni alltid välkomna att höra av er till mig.

Robin Tolonen
Brandingenjör, Civilingenjör i Riskhantering

Tel: 010 175 15 16
E-post