Brandfarlig vara

Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd samt att risker med hanteringen identifieras och hanteras.

Vi tillhandahåller flera olika tjänster som rör området brandfarlig vara

  • Riskutredning vid hantering av brandfarlig och explosiv vara
  • Upprättande av explosionsskyddsdokument och klassningsplaner
  • Stöd vid tillståndsansökan brandfarlig och explosiv vara


Har ni frågor om brandfarlig vara så är ni alltid välkomna att höra av er till mig.

Johan Sjunnestad
Brandingenjör

Tel: 010 175 70 60
E-post