Om oss.

Brandprojektering är ett konsultföretag specialiserat på brandskydd och riskhantering. 

Brandprojektering har kontor i Västerås, Linköping och Skövde, men är verksamma inom hela landet.

Vi erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster inom byggnadstekniskt brandskydd där vi medverkar i alla typer av projekt, stora som små, nybyggnad som ombyggnad.

I den löpande förvaltningen av fastigheter hjälper vi såväl fastighetsägare som verksamhetsutövare med upprättande av rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

I området riskhantering utför vi riskanalyser samt bistår med konsultation gällande brandfarlig vara.

Vi erbjuder en rad olika utbildningar, såväl skräddarsydda utbildningar inom byggnadstekniskt brandskydd som heta arbeten och brandskyddsutbildningar m.m.

Vi strävar alltid efter att tillsammans med våra kunder hitta kostnadseffektiva lösningar som fungerar över tid, såklart inom ramen för de regelverk som finns. Vårt mål är att du som kund alltid ska känna dig trygg i att vi ser till projektets bästa ur såväl ekonomisk som kvalitetsmässig synvinkel.

Vi har lång erfarenhet av byggnadstekniskt brandskydd och våra konsulter har alltid gedigen utbildning. De flesta på företaget har en brandingenjörsexamen och vi har även ett flertal som är certifierade sakkunniga (SAK3) inom brandskydd. Inom företaget finns erfarenheter från försäkringsbranschen, räddningstjänsten och många år inom konsultbranschen samlad.

Våra kunder återfinns såväl hos kommuner och andra beställare inom offentlig sektor. Våra kunder är även byggföretag, arkitekter, butik- och restaurangkedjor samt fastighetsägare i alla storlekar.